Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti a výrobné závody

Centrála spoločnosti

Prevádzka EPS Stavba

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
065 03 Podolínec

Telefón: +421 52 439 12 14 + klapka*
Fax – odbyt: +421 52 439 12 16

E-mail – sekretariát: info@polyform.sk
E-mail – odbyt: odbyt@polyform.sk

Prevádzka EPS balenie

POLYFORM, s.r.o.
Sv. Anny 1
065 03 Podolínec

Telefón: +421 52 439 13 14
Fax – odbyt: +421 52 439 12 16

E-mail – odbyt:
peter.faba@hirsch-gruppe.com

Faktúračné údaje
POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
065 03 Podolínec
Slovenská republika

IČO: 31679137
DIČ: 2020525562
IČ DPH: SK2020525562
IBAN: SK71 0200 0000 0000 0930 9602
SWIFT: SUBASKBX

Vedenie spoločnosti

VAĽKO Jozef, Ing. 

Konateľ
Klapka – 14
+421 905 904 123
jozef.valko@hirsch-gruppe.com

LEŠKO Ľuboslav  

Konateľ
+421 907 924 701
luboslav.lesko@hirsch-gruppe.com

KALETOVÁ Jana  

Asistent konateľov
Klapka – 16
+421 915 942 099
info@polyform.sk

 

Obchodný úsek

4FERENCKO Peter 

vedúci obchodného úseku, kraj BA, NR, TN (viď mapa)
Klapka – 25
+421 915 942 098
peter.ferencko@hirsch-gruppe.com

1SKUBAN Pavol, Ing. 

obc.-tech. zástupca pre tepelnú a zvukovú izoláciu, kraj PO a KE (viď mapa)
Klapka – 25
+421 918 801 100
pavol.skuban@hirsch-gruppe.com

3BLAŽINSKÝ Jaroslav 

obc.-tech. zástupca pre tepelnú a zvukovú izoláciu, kraj ZA a BB (viď mapa)
Klapka – 25
+421 918 043 020
jaroslav.blazinsky@hirsch-gruppe.com

6LEŠKO Ľuboslav  

obc.-tech. zástupca pre obaly a tvarovky z EPS
+421 907 924 701
luboslav.lesko@hirsch-gruppe.com

2JAKAB Monika 

obc.-tech. zástupca pre HU
+36 30 560 950
monika.jakab@hirsch-gruppe.com

Technický úsek

DUDZIK Pavol, Ing. 

vedúci technického úseku
Klapka – 26
+421 907 283 114
pavol.dudzik@hirsch-gruppe.com

MATAVA Peter 

majster opráv a údržby
+421 905 475 339
peter.matava@hirsch-gruppe.com

Ekonomický úsek

ČEPIŠÁKOVÁ Anna
vedúci ekonomického úseku
klapka – 17
+421 905 388 487
anna.cepisakova@hirsch-gruppe.com
SISKOVÁ Jolana
fakturant
klapka – 18
+421 918 850 748
faktury.polyform@hirsch-gruppe.com

 

KOLACIAKOVÁ Ivana, Mgr.
fakturant
klapka – 19
ivana.kolaciakova@hirsch-gruppe.com
 
GRICHOVÁ Jaroslava, Ing 
centrálny nákup, fakturant
klapka – 15
+ 421 905 180 432
jaroslava.grichova@hirsch-gruppe.com
HUDÁKOVÁ Valéria, Ing
Účtovník
klapka – 23
+ 421 915 986 052
valeria.hudakova@hirsch-gruppe.com
JANIČOVÁ Jana
fakturant, účtovník
klapka -19
jana.janicova@hirsch-gruppe.com

Zákaznícky servis a logistika

KOVAĽ Pavol 

vedúci úseku, zákaznícky servis
Klapka  – 12
+421 905 919 829
pavol.koval@hirsch-gruppe.com

KUBIS Štefan 

logistika, tepelné a zvukové izolácie z EPS
Klapka – 13
+421 905 917 827
odbyt@polyform.sk
stefan.kubis@hirsch-gruppe.com

FÁBA Peter, Ing. 

obaly a tvarovky z EPS
+421 915 988 397
peter.faba@hirsch-gruppe.com

Upozornenie: Vážený obchodný partner, po vytočení nášho telefónneho čísla môžete na Vašom telefónnom prístroji navoliť do 5 sekúnd priamo číslo klapky. Po uplynutí tejto doby bude Váš hovor automatický prepojený na spojovateľku.