29. 04. 2020

Recyklácia odpadov z EPS

Vážení obchodní partneri, spoločnosť POLYFORM, s.r.o. Podolínec už od roku 2004 prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov z expandovaného polystyrénu. Po rekonštrukcii a modernizácii zhodnocovacieho zariadenia, na základe rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie (číslo spisu: OU-SL-OSZP-2020/002032-006) opätovne začala od 01.05.2020 prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov z expandovaného polystyrénu EPS. Na […]