Nový názov pre polystyrén

airpop® – celoeurópska jednotná značka pre expandovaný polystyrén

Európski výrobcovia expandovaného polystyrénu (EPS) – základnej suroviny, ktorí sú združení v asociácii Plastics Europe a spracovatelia EPS produktu združení v EUMEPS – Európska asociácia spracovateľov EPS na expandovaný polystyrén zadali známej agentúre Ogilvy and Mather vypracovanie štúdie s cieľom zlepšiť imidž expandovaného polystyrénu.

Prvý výsledok výskumu bol prezentovaný pre členov EUMEPS, ktorej členom je aj Združenie EPS SR, na zasadnutí v novembri 2013 v Amsterdame. Prieskum bol vykonaný u 628 respondentov z 25 členských štátov EÚ. Za SR sa zúčastnilo 12 respondentov. Hneď na prvú otázku pre všetkých  zúčastnených , či počuli o ESP ako materiáli pre aplikácie v stavebníctve alebo v balení, odpovedalo že nie 91 %  účastníkov prieskumu ( Za SR to bolo 80 %). Potom bolo 571 respondentov oboznámené s EPS ako pevnou ľahčenou hmotou s uzavretými bunkami (celami), ktorá sa vyrába predpenením perličiek a používa sa v stavebníctve a na balenie krehkého tovaru, si 66% spomenulo a odpovedalo, že výrobok pozná.  V SR sa nevyskytli účastníci, ktorí by nepoznali tento materiál  ( napr.v Českej republike to bolo 37 %, v Nemecku 22%).

Dve tretiny všetkých účastníkov nebolo schopných použiť jednotné meno pre materiál. Najčastejšie označenie materiálu, najmä v nemecky hovoriacich krajinách je Styropor. Za výborný materiál považuje EPS 35% opýtaných, 36% ho považuje za zlý a 29% ani za zlý, ani za výborný. Na otázku záujmu účastníkov o materiál, sa 38% opýtaných vyjadrilo, že nemá žiadny záujem, 30% sa zaujíma o ekologické aspekty, 3% o zdravotné záležitosti, 2% o horľavosť, 2% o ostatné a 25% nevie.

Po zhodnotení výsledkov prieskumu pristúpila agentúra Ogilvy k návrhu zmeny názvu. Miesto doteraz väčšinovo používanému Styroporu od roku 1952, navrhla nový názov pre celú Európu, a to airpop®. Vychádzala pritom zo skutočností, že expandovaný polystyrén je vlastne inžiniersky obalený vzduch (98%) polymérnym styrénom s obsahom len 2% polyméru. Primárne perličky obsahujú 3 – 7% pentánu, ktorý spôsobí 50-násobne zväčšenie objemu a konečný produkt je dobre obalený vzduch.

airpop® je tak schopný chrániť deti i dospelých pri aplikáciách v ochranných helmách, chrániť krehký elektronický tovar, ale tiež potraviny ako sú ryby, ovocie, zeleninu a  hotové jedlá.

Pri príležitosti konania tohtoročného najväčšieho obalového veľtrhu Interpack 2014 v Düsseldorfe, bola 9.5.2014 za účasti 50 expertov a novinárov  predstavená nová jednotná celoeurópska značka pre expandovaný polystyrén- airpop®. Cieľom je jednotné typové označenie EPS, ktoré by bolo zastrešujúcim termínom ako je „pivo“, „chlieb“, „šalát“. Následne vyšlo v odbornej tlači niekoľko desiatok informácií v niekoľkých jazykoch, vrátane čínštiny a japončiny.

Pri oslave 25 rokov fungovania EUMEPS v dňoch 19.-20.5.2014 v Bratislave bola kampaň na nové značenie a logo oficiálne potvrdená aj pre účely stavebných aplikácií. Členovia národných asociácií, v našom prípade Združenie EPS SR podpísalo  licenciu na bezplatné používanie loga. Komunikačná kampaň na zlepšenie imidžu EPS tak môže byť zahájená aj v SR.

Viac informácií na: airpop.com