HIRSCH Alpin – Dvojvrstvová tepelnoizolačná doska zo sivého EPS

HIRSCH Alpin – Dvojvrstvová tepelnoizolačná doska zo sivého EPS
20. júla 2016 BAJAN Wordpress

EPS fasádna doska s tepelnoizolačnými vlastnosťami lepšími o 22%

EPS doska HIRSCH Alpin je homogénna dvojvrstvová fasádna tepelnoizolačná doska, vyrobená zo sivého expandovaného polystyrénu, na povrchu pokrytá tenkou vrstvou bieleho expandovaného polystyrénu, ktorá zabraňuje prechodu slnečného tepelného žiarenia.

Najrýchlejšie kladenie (lepenie) dosiek – ekonomické spracovanie

Take-it štruktúra rubovej strany dosky zvyšuje lepiacu plochu o 60% (pri strojovom lepení ušetrí až 30% času). Vrstva bieleho EPS na lícnej strane dosky spôsobuje, že ani pri priamom slnečnom žiarení sa doska vôbec nenahreje – nie je nevyhnutné dodatočne zatieniť fasádu.

Extrémne stabilná doska, necitlivá na teplo

Vrstva bieleho expandovaného polystyrénu na každej doske zaručuje trojrozmernú presnosť a precíznu výstavbu aj pri veľkej hrúbke izolácie. Vyrábaný formát dosky 800×400 mm zlepšuje manipuláciu na lešení a zmen- šuje napätie v doskách.

Tepelná izolácia novej generácie

Vykurovacia energia ostáva v dome a životné prostredie ostáva chránené

Klimatické zmeny sa týkajú nás všetkých. Energia je drahý a nákladný tovar. Tepelná izolácia pritom znamená aktívnu ochranu životného prostredia a je energeticky účinnou alternatívou klimatického zariadenia. Šetríte energiu v lete aj v zime. Prirodzene, izolácia znamená aj bezpečné bývanie. Oplatí sa staviť na ekologicky hodnotné materiály. Najvyšší komfort bývania a správna klíma v miestnosti nás obklopujú na mieste, kam sa vraciame každý deň načerpať nové sily. Stavte preto na izolačné systémy, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, ako je napr. systém s HIRSCH Alpin.

 Tepelné mosty sú slabé miesta – Termografická kontrola

Termografické, resp. tepelné snímky ponúkajú možnosť zviditeľniť ľudskému oku neviditeľné tepelné žiarenie. Tepelne slabé miesta v dome sa zobrazia na snímke červenou farbou, každá strata tepla je znázornená modrou farbou.

Expandovaný polystyrén (EPS)

je osvedčeným tepelno a zvukovo izolačným materiálom. Biele izolačné dosky si v priebehu uplynulých 50-tich rokov získali na stavbách pevné miesto. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Spôsobili to najmä jeho vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Výhody HIRSCH Alpin dosiek

  • „najteplejšia“ izolačná doska EPS-F
  • o 22 % lepšie izolačné vlastnosti oproti bielemu EPS
  • až o 1/5 menšia hrúbka izolácie
  • najprofesionálnejší systém šetrenia energie
  • extrémne stabilná doska – necitlivá na teplotné zmeny
  • najrýchlejšie kladenie – ekonomické spracovanie
  • ekonomický – ekologický: 100% recyk- lovateľná