Odporúčané použitie tepelných a zvukových izolácií