EPS atikové kliny

ATIKOVÉ KLINY

sachovnica-pattern-1280x66-1

Použitie atikových klinov
Ako prechodové kliny pri zmene ukladania hydroizolácie z vertikálne a opačne.

Doporučený typ EPS pre spádové kliny 
EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

Formát
30 x 30 až 200 x 200 mm v dĺžke do 1000 mm
Kliny
000