Fenolová izolácia

KOOLTHERM K5

FENOLOVÁ IZOLÁCIA

sachovnica-pattern

Použitie KOOLTHERM K5
Vysokoúčinná tepelná izolácia pre vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy. Ideálna všade tam, kde potrebujeme eliminovať hrúbku tepelnej izolácie (nedostatok miesta, kultúrne pamiatky, clonenie svetelných otvorov, zateplenie budovy s malým presahom strechy). Jadro dosiek tvorí tuhá fenolová pena s uzatvorenou bunečnou štruktúrou. Dosky sú na obidvoch stranách vybavené povrchovou úpravou na báze sklenenej tkaniny, ktorá je s jadrom dosky spojená počas výrobného procesu.

Trieda reakcie na oheň
(STN EN 13501-1)

B-s1, d0 (v aplikácii)

Objemová hmotnosť
cca 35 kg/m3

Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii
(STN EN 826)

>_ 100 kPa

Difúzny odpor (μ)
35

Uzatvorené bunky
Min. 90 %

Formát
1200 x 400 mm

ETICS s izolační deskou Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Vlastnosti

Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λD – 0,020 W/(m.K)

Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC)

Požadovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla (U) splnená pri minimálnej hrúbke dosky

Požiarna trieda; Trieda reakcie na oheň B-s1, d0 (v aplikácii)

S možnosťou dodatočného zateplenia budov s malým presahom strechy

Zanedbateľná nasiakavosť.Tvarová stabilita. To Vám zaručí konštantné mechanicko-fyzikálne parametre pre celú dobu životnosti dosiek

Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie a rýchla montáž

Dokonalá odolnosť proti agresorom v podobe plesní, húb, hmyzu a aj proti vtákom

KOOLTHERM K5

 

dosky Tepelný odpor
20 0,95
30 1,40
40 1,90
50 2,50
60 3,00
70 3,50
80 4,00
90 4,50
100 5,00
120 6,00
140 6,65
160 (2 x 80)* 7,60
180 (2 x 90)* 8,55
200 (2 x 100)* 9,50

 

* Doska je technologicky lepená z dvoch vrstiev počas výroby