Reakcia na reportáž televíze Markíza – TN dňa 2.3.2009

Reakcia na reportáž televíze Markíza – TN dňa 2.3.2009
3. marca 2009 BAJAN Wordpress
In Tlačové správy

Televízia Markíza uviedla v hlavnom vysielacom čase reportáž o škodlivosti bromovanej alifatickej chemickej látky hexabromocyklo­dodekánu (HBCD), ktorá sa používa ako retardér horenia do expandovaného polystyrénu v prípade zateplovacích systémov. Ako hlavná príčina škodlivosti tejto látky bola uvedená jej karcinogenita, negatívny vplyv na hormonálnu činnosť štítnej žľazy a neurotoxicita. Je potrebné uviesť, že u tejto látky neboli oficiálne preukázané karcinogénne účinky a uvedené tvrdenie nie je založené na pravde…