Stanovisko k rizikám z používania HBCD ako retardantu horenia

Stanovisko k rizikám z používania HBCD ako retardantu horenia
6. marca 2009 BAJAN Wordpress
In Tlačové správy

Nariadenie EP a Rady REACH č.1907/2009 ustanovuje v Článku 55 povinnosť tzv. autorizácie niektorých chemických látok s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistiť, aby boli riziká vyplývajúce z týchto látok kontrolované. Dlhodobým cieľom je postupná náhrada týchto látok vhodnými alternatívnymi, menej nebezpečnými látkami ak je toto ekonomicky a technicky uskutočniteľné. S týmto cieľom výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia žiadajúci o autorizáciu majú povinnosť analyzovať dostupnosť alternatív a posúdiť ich riziká a technickú a ekonimickú uskutočniteľnosť náhrady…