Zástupcovia spoločnosti si prevzali ocenenie
Business Superbrands 2019

Zástupcovia spoločnosti POLYFORM, s.r.o., Podolínec si 2. októbra 2019 v Bratislave na slávnostnom
galavečere Slovak Superbrands Tribute Event 2019 prevzali ocenenie Business Superbrands 2019.

Medzinárodný program oceňovania značiek Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia obchodných značiek. Úspešné a progresívne spoločnosti hodnotí už vyše 20 rokov v 87 štátoch na základe zjednotených kritérií a unikátneho výberového procesu. Pečať Superbrands odzrkadľuje špecifické postavenie a status ocenenej spoločnosti alebo organizácie v rozsiahlej trhovej konkurencii. Titul Superbrands môžu získať len firmy s unikátnou silou značky, s ktorými si zákazníci spájajú hodnoty ako úspech, inovatívnosť a stabilita. Spoločnosti sa do výberu Superbrands nenominujú a nedá sa doň prihlásiť.