Po roku opäť

Superbrands

Na základe odborného hodnotenia komisie Brand Council a slovenských spotrebiteľov
naša spoločnosť, druhýkrát v rade, získala ocenenie Slovak SuperBrands Award 2020.

Táto prestížna cena nás radí do vysoko exkluzívnej skupiny spoločností v Slovenskej republike,
ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá hodnotení za dlhoročnú kvalitnú výrobu, neustálu starostlivosť
o svojich zákazníkov poskytovaním komplexných služieb a odborného poradenstva.

Oceneni SuperBrands 2020 je dôkazom našej kvalitnej práce
a zároveň záväzkom do budúcnosti.