Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov

Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov
17. októbra 2016 BAJAN Wordpress

Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov nadväzujú na STN 73 2901: 2015 a STN 73 0802/Z2: 2015, ktoré schválilo listom PHZ-OPP-2015/001712-002 zo dňa 18.9.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.