Zmena značenia sivého polystyrénu EPS NEO

Zmena značenia sivého polystyrénu EPS NEO
26. júna 2015 BAJAN Wordpress

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.7.2015 dochádza k zmene značenia sivého polystyrénu EPS NEO. Nové značenie obsahuje dva pásy, kde prvý pás identifikuje výrobcu a druhý pás hrúbku dosky.