Začiatkom roka 2023 sme si pripomenuli tridsiate výročie vzniku samostatného Slovenska. Jeho vznik je spätý so spoločnosťou POLYFORM, ktorá vznikla taktiež v roku 1993.

Vývoj a zmeny v štáte formovali a utvárali postavenie spoločnosti POLYFORM na trhu a jej ďalšie smerovanie. Od prvého nadšenia, po stret s tvrdou realitou na prelome tisícročí, cez živelné pohromy, až po veľkú krízu v roku 2008, z ktorej sme však zišli silnejší a zocelení neustálym bojom o lepší zajtrajšok. S presvedčením, že najhoršie máme za sebou. Ako to v živote býva, opak je pravdou. Prišli 2 pandemické roky a nezmyselná vojna na Ukrajine, ktorá sa nás hlboko dotkla, aj preto, že na Ukrajine máme priateľov, kolegov.

Takže 30. výročie vzniku spoločnosti POLYFORM prináša nové výzvy, neočakávané prekvapenia, ale aj pokoru pred budúcnosťou. Tešíme sa z toho, že to, čo robíme, nás baví. Svojou snahou prispievame ku kvalitnejšiemu životu a ochrane nášho ťažko skúšaného životného prostredia.

Vážení obchodní partneri, kolegovia, priatelia, vážené dámy a páni, ďakujeme Vám za Vašu 30-ročnú podporu našej spoločnosti. Veríme, že nesklame očakávania, ktoré vkladáte do nás vkladáte.

Jozef Vaľko a Ľuboslav Leško

konatelia spoločnosti POLYFORM