Optimálnym riešením na plochú strechu, kde je dôležitá pevnosť, je zateplenie s tvrdým polystyrénom. Ide o ľahký a trvácny materiál, ktorý strechu zaťažuje iba minimálne. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou v tlaku a odolnosťou, vďaka ktorej sa nedeformuje ani pri dlhodobom zaťažení. Tvrdý polystyrén dobre drží teplo a ak sa na streche použije, vyhnete sa priehlbinám či hromadeniu vody. Dokáže odolávať každému počasiu a je okamžite pochôdzny. Je potrebné ho však na plochú strechu správne pokladať. Treba klásť dôraz na to, aby nevznikli škáry, ktoré by mohli byť príčinou vzniku tepelných mostov. Tie možno minimalizovať kladením dosiek v dvoch vrstvách so vzájomným striedaním škár alebo použitím podkladných dosiek s polodrážkou na dlhšej strane. Tvrdý polystyrén je možné pripevniť k podkladu lepením, mechanickým kotvením alebo ich kombináciou.

EPS 70

EPS 70

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

Zistiť viac
EPS 100

EPS 100

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

Zistiť viac
EPS 150

EPS 150

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

Zistiť viac
EPS 200

EPS 200

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

Zistiť viac
EPS spádové dosky

EPS spádové dosky

Tepelnoizolačné dosky z bieleho a sivého expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015. Viac info na stránke „Spádové dosky“

Zistiť viac
EPS atikové kliny

EPS atikové kliny

Doporučený typ EPS pre spádové kliny: EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO Viac info na stránke „Atikové kliny“

Zistiť viac
multi ROOF

multi ROOF

Spoločnosť POLYFORM navrhla a úspešne odskúšala systémové riešenie ľahkej kompozitne zostavenej strechy s požiarnou odolnosťou REI 30 POLYFORM multiROOF.

Zistiť viac