Optimálnym riešením na plochú strechu, kde je dôležitá pevnosť, je zateplenie s tvrdým polystyrénom. Ide o ľahký a trvácny materiál, ktorý strechu zaťažuje iba minimálne. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou v tlaku a odolnosťou, vďaka ktorej sa nedeformuje ani pri dlhodobom zaťažení. Tvrdý polystyrén dobre drží teplo a ak sa na streche použije, vyhnete sa priehlbinám či hromadeniu vody. Dokáže odolávať každému počasiu a je okamžite pochôdzny. Je potrebné ho však na plochú strechu správne pokladať. Treba klásť dôraz na to, aby nevznikli škáry, ktoré by mohli byť príčinou vzniku tepelných mostov. Tie možno minimalizovať kladením dosiek v dvoch vrstvách so vzájomným striedaním škár alebo použitím podkladných dosiek s polodrážkou na dlhšej strane. Tvrdý polystyrén je možné pripevniť k podkladu lepením, mechanickým kotvením alebo ich kombináciou.

EPS 70

EPS 70

Tepelná izolácia plochých striech a podláh s malým zaťažením, obvodovej steny s prímurovkou, alebo obkladom (sendvič), pod a medzi krokvami, obvodovej steny z vnútornej strany (interiéru)

Zistiť viac
EPS 100

EPS 100

Tepelná izolácia plochých striech a podláh s bežným zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami

Zistiť viac
EPS 100 NEO

EPS 100 NEO

Vysokovýkonná tepelná izolácia plochých striech a podláh s bežným zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami

Zistiť viac
EPS 150

EPS 150

Tepelná izolácia plochých striech a podláh s vyšším zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami

Zistiť viac
EPS 200

EPS 200

Tepelná izolácia plochých striech a podláh s vysokým zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami, zelených striech

Zistiť viac
EPS 200 NEO

EPS 200 NEO

Vysokovýkonná tepelná izolácia plochých striech a podláh s vysokým zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami, parkovacích plôch, zelených striech

Zistiť viac
EPS spádové dosky

EPS spádové dosky

Na vytvorenie potrebnej tepelnoizolačnej a spádovej vrstvy v plochých strechách. Pevné spádové dosky z EPS je možné použiť na vyspádovanie nových a dospádovanie rekonštruovaných striech, terás a balkónov. Zabezpečujú dokonalé odvodnenie takejto strechy a zabraňujú vzniku nežiaducich porastov na jej povrchu. Jednospadové dosky – najefektívnejšie vyspádovanie plochej strechy. Spádové dosky z EPS je možné použiť […]

Zistiť viac
multi ROOF

multi ROOF

Spoločnosť POLYFORM navrhla a úspešne odskúšala systémové riešenie ľahkej kompozitne zostavenej strechy s požiarnou odolnosťou REI 30 POLYFORM multiROOF.

Zistiť viac