Sídlo spoločnosti a výrobné závody

Centrála spoločnosti

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
065 03 Podolínec
Slovenská republika

  • IČO: 31679137
  • DIČ: 2020525562
  • IČ DPH: SK2020525562
  • IBAN: SK71 0200 0000 0000 0930 9602
  • SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka EPS Izolácie

POLYFORM, s.r.o
Terézie Vansovej 10
065 03 Podolínec
Slovenská republika

Prevádzka EPS Balenie

POLYFORM, s.r.o
Sv. Anny 1
065 03 Podolínec
Slovenská republika

Obchodné zastúpenie

GDPR