Pri výbere vhodnej tepelnej izolácie na zateplenie obvodových stien domu, ktorá je súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (známeho pod označením ETICS, odvodeným z anglickej skratky External thermal insulation composite system), je potrebné zohľadniť viaceré faktory. Preto by ste návrh mali prenechať skúsenému projektantovi. Ten poradí nielen pri výbere materiálu, ale navrhne aj jeho správnu hrúbku.

Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu

R = 6,5 m²K/W (U = 0,15 W/(m².K))