Späť

Doporučený typ EPS pre spádové kliny: EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

Použitie

Ako prechodové kliny pri zmene ukladania hydroizolácie z vertikálne a opačne.

Rozmer dosky

30 x 30 až 200 x 200 mm v dĺžke do 1000 mm