Vážení obchodní partneri,

týmto Vás informujeme, že s platnosťou od 28.02.2023 boli aktualizované Vyhlásenia o parametroch (VoP) pre výrobky z EPS vyrábané spoločnosťou POLYFORM podľa harmonizovanej normy EN 13 163:2012 + A1:2015.

Výrobky, ktoré boli dodané zákazníkom s uvedením normy na výrobnom štítku STN EN 13 163:2012 + A2:2016, budú akceptované do dátumu výroby 31.03.2023.