Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) vydalo Technickú informáciu č. 11 APLIKÁCIA NORIEM SÚBORU STN 72 7221, v ktorej sú stanovené minimálne požiadavky na vlastnosti tepelných izolácií a porovnanie vlastností tepelnoizolačných výrobkov.

Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) je občianske, profesijné združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov.

Viac v dokumente Technická dokumentácia