Expandovaný polystyrén obsahuje 98 % vzduchu

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti EPS spočívajú v tom, že jeho štruktúra je tvorená mnohými uzatvorenými bunkami obsahujúcimi vzduch, ktorý má ako je známe, iba nepatrnú tepelnú vodivosť.
Expandovaný polystyrén, ktorý sa v stavebníctve používa na zatepľovanie budov, je vo všetkých smeroch bezpečný materiál. Nenarúša kvalitu vnútorného prostredia stavby, nemá negatívny vplyv na životné prostredie, je 100 % recyklovateľný a je bezpečný pre ľudí a zvieratá

Zateplenie s použitím polystyrénu je pre ľudí bezpečné

Zateplenie s použitím expandovaného  polystyrénu nepredstavuje pre človeka žiadne zdravotné riziko. Neobsahuje freóny či iné látky, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nepotvrdili sa ani podozrenia, že by expandovaný (penový) polystyrén mohol spôsobovať ochorenia.  Dosky EPS spĺňajú všetky súčasné požiadavky na uplatňovanie a zabudovávanie do kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS). Ide o stavebné výrobky, ktoré podliehajú povinnosti preukazovania vlastností podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kvalitu práce firiem, ktoré vykonávajú zatepľovanie budov, navyše kontroluje Technický a skúšobný ústav stavebný a udeľuje im licenciu na výkon práce a technické osvedčenie na zatepľovacie systémy. V súčasnosti sa v stavebníctve používajú EPS dosky výhradne v  samozhášavej úprave. Na zabezpečenie samozhášavej úpravy sa používa moderný ekologický spomaľovač horenia.