Expandovaný polystyrén vyrábaný spoločnosťou POLYFORM má EPD