Spádovanie a zateplenie  strešného plášťa expandovaným polystyrénom.

Miesto realizácie: Zvolen

Popis realizácie: ako tepelná izolácia strešného plášťa boli použité dosky sivého expandovaného polystyrénu (EPS NEO), aby bola zabezpečená podmienka energetickej hospodárnosti. Spádovanie strechy polystyrénom zabezpečuje dokonale odvodnenie strechy a zabraňuje vzniku nežiaducich porastov na povrchu strechy.

Použité produkty:  EPS 150 NEO , EPS 150 NEO JSD

Dátum ukončenia realizácie: 2023

Realizácia: