Téma zvyšovania cien energií a ich dostatok resp. nedostatok je všade okolo nás. Je veľmi intenzívna, vzhľadom na aktuálne okolnosti, hlavne v spojení s vojnou na Ukrajine a rastúcou infláciou.

Aktuálne prebiehajú dotačné výzvy „Zelená domácnostiam“ a „Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“, pri ktorých štát ponúka spoluúčasť pri obnove rodinných domov, s hlavným cieľom znížiť spotrebu energie. Je to dôvod na zamyslenie.

Je to aj dôvod na zopakovanie si veľakrát publikovaných faktov :

  • 75 % výdavkov na energie sú výdavky na vykurovanie (v tom nie je započítané chladenie),
  • fasáda rodinného domu má 33 % podiel na tepelných stratách rodinného domu, strecha 30 % podiel.
    Nemusíte byť špecialistom stavbárom ani stavebným fyzikom, aby ste s pochopili, že najlacnejšia energia pre váš rodinný dom je tá, ktorú nespotrebujete.
    Najefektívnejším možným spôsobom, ktorý zabezpečí úsporu energie budovy, je tepelná izolácia.
    Splnenie minimálne jedného z opatrení skupiny A z Plánu obnovy… pre získanie dotácie je zateplenie fasády, strechy, podlahy alebo stropu nad nevykurovaným podlažím. Potom nasledujú dotácie na zdroje tepla a iné.

Fasáda ako plošne najväčšia konštrukcia domu sa po správnom  zateplení postará o zdravšie a príjemnejšie prostredie s vyrovnanou  teplotou a stálou vlhkosťou v interiéri, ale aj vyššou a stabilnejšou  teplotou na povrchu stien.     Po  zateplení  bude pre váš rodinný dom postačovať menší zdroj tepla a možno iný ako ste používali pred obnovou.  Obnovená fasáda, ale aj strecha, zvýši architektonickú hodnotu domu a predĺži jeho životnosť.

Pri novostavbách rodinných domov parametre resp. minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť  určujú normy. Pri starších rodinných domoch tiež, ale zároveň platí zásada nákladovej optimalizácie a technickej a technologickej uskutočniteľnosti. 

Viac informácii, podmienky výziev, formuláre, príručky môžu záujemcovia nájsť na www.obnovdom.sk. Záujemcom sú k dispozícii aj 10 regionálnych kancelárií SAŽP po celom Slovensku. Dostupná je aj bezplatná Zelená linka 0800 144 440.