Ďakujeme naším kolegom z HIRSCH Servo AG za pamätné poďakovanie k 30 výročiu našej spoločnosti.