30 rokov spoločne k obnove domova

POLYFORM je renomovaná spoločnosť so sídlom v Podolínci, ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu tepelných a zvukových izolácií z expandovaného polystyrénu (EPS). 

S dlhou už 30 ročnou prítomnosťou na trhu a skúsenosťami v oblasti EPS materiálov si POLYFORM získal vynikajúcu povesť. Spoločnosť je tiež známa vysokou kvalitou svojich výrobkov a technologickým know-how. Okrem výroby a distribúcie EPS izolácií v spoločnosti tiež kladú dôraz na ochranu životného prostredia a udržateľnosť. Snažia sa minimalizovať vplyv na životné prostredie a implementovať ekologicky zodpovedné postupy do svojej výroby.

Obnov dom s POLYFORM

Téma zvyšovania cien energií a ich nedostatok je všade okolo nás. Aktuálne prebieha 3. výzva „Plánu obnovy“, pri ktorej štát ponúka spoluúčasť pri obnove rodinných domov. Cieľom je znížiť spotrebu primárnej energie domov.

Jednou z aktivít spoločnosti POLYFORM je viesť osvetu a poskytovať potrebné informácie pre dosiahnutie štátnej podpory a maximalizovať výsledný efekt použitých izolácií pri zatepľovaní budov. Stáva sa tak dôležitým a strategickým partnerom pre obyvateľov a širokú verejnosť, ktorá sa do výziev zapojila. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a zákazníckej podpore sa snaží poskytovať všetky potrebné informácie na jednom mieste, napríklad prostredníctvom kontaktného formulára.  

Obnov dom

Záujem o príspevok je v aktuálnej dobe vysoký. Žiadať oň môže každý občan s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý je vedený ako spoluvlastník alebo vlastník rodinného domu, v prípade, ak je nehnuteľnosť staršia ako 10 rokov. Obnova rodinného domu z „Plánu obnovy“ je podmienená úsporou aspoň 30% primárnej energie. Povinným parametrom a opatrením je zateplenie napríklad fasády, strechy, podlahy stropu a podobne. POLYFORM vzhľadom na svoju komplexnosť a široké portfólio produktov predstavuje ideálneho partnera v oblasti stavebníctva. 

Spoločne tak vytvára hodnoty v podobe zrekonštruovaných domov a nehnuteľností, čím podporuje dedičstvo pre budúce generácie.

Produkty značky POLYFORM

Hlavným motívom projektu „Obnov dom“ je podpora udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia, v rámci ktorého môžete získať dotáciu na zateplenie. Obnova existujúcich domov a budov je dôležitá, pretože znižuje potrebu nového stavebného materiálu a minimalizuje množstvo odpadu. Zároveň poskytuje starým nehnuteľnostiam nový účel a využitie.

EPS 80 F

Spoločnosť POLYFORM prináša na trh kvalitné izolačné materiály zamerané na izoláciu fasád, striech, podláh a stropov, ale aj spodných stavieb. Medzi najžiadanejšie produkty patria tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu napríklad EPS 150, ale aj tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu EPS 150 NEO, ktoré sú určené hlavne na tepelnú izoláciu striech a podláh. Dôležitým parametrom je aj zvýšená požiarna bezpečnosť produktov.

  Práca s EPS izoláciou

POLYFORM využíva moderné technológie a postupy pri výrobe, čo umožňuje dosahovať vysokú presnosť, trvanlivosť a estetickú hodnotu. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na to, že dostanú prvotriedne EPS produkty, ktoré splnia ich očakávania a požiadavky. 

EPS 150 NEO

Kľúčový prvok – tvorivosť 

Tvorivosť v spoločnosti POLYFORM zohráva dôležitú úlohu. Spoločnosť je neustále inovatívna a podporuje tvorivý prístup k vývoju nových výrobkov a riešení. 

Tvorivosť je stimulovaná prostredníctvom výskumu a vývoja, kde sa tímy zaoberajú experimentovaním s novými materiálmi, technológiami a procesmi. Táto tvorivá atmosféra umožňuje objavovať nové možnosti a vytvárať unikátne a inovatívne výrobky.

Tím odborníkov pracuje spoločne na vytváraní nových konceptov, ktoré sú následne transformované do reálnych riešení, ktoré majú vysokú flexibilitu a formovateľnosť, čo umožňuje vytvárať komplexné a zložité tvary. Táto spolupráca a synergia medzi rôznymi oddeleniami spoločnosti podporuje tvorivý proces a zaručuje výsledky najvyššej kvality. Je tu tiež priestor pre spoluprácu so zákazníkmi a partnermi, aby spoločne vyvíjali a prispôsobovali výrobky podľa ich individuálnych požiadaviek a potrieb. Tvorivosť v spoločnosti POLYFORM je preto kľúčovým prvkom jej úspechu.

Spoločnosť POLYFORM je synonymom pre kvalitu, spoľahlivosť a inovácie. Angažovanosť a prístup voči zákazníkom v tomto odvetví je symbolom dôveryhodnosti.