Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., je známa svojím dlhoročným zameraním na výrobu a dodávku výrobkov z expandovaného polystyrénu (EPS).

Špecializuje sa hlavne na výrobu tepelných a zvukových izolácií, ale aj obalov a tvaroviek z EPS. Najväčší  podiel tvorí výroba tepelných  izolácií, ktoré  majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a prispievajú k energetickej úspore a udržateľnosti budov.

Výrobky spoločnosti sú vyrobené podľa najnovších technických a technologických požiadaviek a spĺňajú aktuálne normy a predpisy. Má tiež skúsený tím odborníkov v oblasti vývoja a inovácie a ponúkajú najnovšie riešenia tak, aby spĺňali potreby zákazníkov.

Areál spoločnosti POLYFORM, s. r. o.

POLYFORM je dôveryhodným partnerom pre stavebné spoločnosti, predajcov stavebných materiálov, architektov a projektantov, ktorí hľadajú spoľahlivé a výkonné materiály z expandovaného polystyrénu. Vďaka ich aktívnemu zapojeniu do vývoja ekologicky a energeticky efektívnych riešení sa stávajú významným aktérom v oblasti stavebných materiálov.

Silné partnerstvá

Spoločnosť má zmluvných partnerov, s ktorými spolupracuje na distribúcii a predaji produktov zo svojho obchodného portfólia. Títo prispievajú k šíreniu a dostupnosti produktov na trhu. Zabezpečujú dodávku, servis a potrebnú technickú podporu. Zásluhou týchto distribučných kanálov môže byť POLYFORM bližšie k svojim zákazníkom a môže efektívne reagovať na ich potreby. Za účasti týchto významných partnerov POLYFORM už 30 rokov spoločne smeruje k pohodliu domova.

Vzájomná spolupráca

Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., spolupracuje s rôznymi partnermi zo stavebného a priemyselného sektora. Patria k nim aj stavebné spoločnosti, ktoré realizujú širokú škálu stavebných projektov. Partnerstvo s týmito spoločnosťami zahŕňa dodávku EPS tepelných a zvukových izolácií pre realizované projekty. Spolupráca je založená na vzájomnej kooperácii.

Spoločne k obnove domova

Ďalšou skupinou spolupracovníkov sú architekti a projektanti, ktorí hľadajú inovatívne a kvalitné stavebné materiály pre svoje projekty. Títo partneri prispievajú k vývoju nových dizajnových riešení. Spolupráca zahŕňa hlavne poradenstvo, školenia a technickú podporu.

Výrobný proces v spoločnosti POLYFORM, s.r.o., by nebol možný bez dodávateľov surovín, ktorí zabezpečujú plynulé dodávky materiálov v požadovanej kvalite. Partnerstvo s dodávateľmi je založené na vzájomnej dôvere a obojstrannej spolupráci. 

Partnerstvo POLYFORM

Partnerské organizácie

POLYFORM je aktívnym členom niekoľkých organizácií a združení, ktoré propagujú používanie EPS, spolupracujú pri legislatívnej a normotvornej činnosti, tvoria vzdelávacie a informačné materiály, spolupracujú s európskymi inštitúciami a pod. Medzi takéto organizácie patria EPS SR, EPS CZ, EUMEPS. Sú to združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku, v Česku a v Európe. Byť ich členom umožňuje spoločnosti zúčastňovať sa širšej komunity výrobcov a využívať výhody, ktoré poskytuje príslušnosť k týmto odborným združeniam.

Vzájomnú výmenu informácií, odborné poradenstvo pri vývoji a implementácii nových technológií a riešení pre zatepľovanie budov zdieľa POLYFORM aj s Občianskym združením pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ).

Príslušnosť k týmto organizáciám a združeniam poskytuje spoločnosti prístup k odborným informáciám, vzdelávacím aktivitám a možnosť aktívne sa podieľať na rozvoji a formovaní stavebného priemyslu nielen na miestnej, ale aj na národnej a medzinárodnej úrovni.

30 rokov spoločne k pohodliu domova

Spoločne k pohodliu domova

POLYFORM je spoločnosť zameraná na poskytovanie kvalitných stavebných materiálov, ktoré majú viacero výhodných vlastností pri obnove rodinných domov a prispievajú k ochrane životného prostredia. 

Pri obnove domu spoločnosť POLYFORM ponúka inovatívne stavebné materiály, ktoré majú vysokú účinnosť v oblasti tepelnej a zvukovej izolácie. Tieto materiály pomáhajú zlepšovať energetickú efektívnosť domu, čím sa znižujú náklady na vykurovanie a chladenie a zlepšuje sa celkový komfort vnútri domova.

Recyklácia je spoločná cesta k lepšiemu domovu

Recyklácia je dôležitou súčasťou filozofie spoločnosti, ktorá zároveň dbá na environmentálnu udržateľnosť. EPS výrobky majú možnosť byť recyklované a opätovne spracované na výrobu nových materiálov. Tým sa minimalizuje množstvo odpadu a znižuje sa negatívny vplyv na životné prostredie.

Vďaka kombinácii týchto faktorov sú ideálnym partnerom pre obnovu domov.