Spoločnosť POLYFORM, s.r.o. obhájila systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 a systém enviromentálneho manažérstva
podľa normy STN EN ISO 14 001:2016 pre oblasť: Výroba, predaj a recyklácia expandovaného polystyrénu, tvaroviek a obalov z expandovaného
polystyrénu.