Projekt spolufinancovaný Európskou úniou.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti POLYFORM, s.r.o. Cieľ projektu bude dosiahnutý implementáciou opatrení vyplývajúcich zo zrealizovaného energetického auditu.

Prijímateľ: POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec

Miesto realizácie projektu: Podolínec

Zazmluvnená výška NFP: 72 402,60€

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia 2014-2020 nájdete na www.op-kzp.sk